Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on kauneushoitola Minja's Beautyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.7.2022.

REKISTERINPITÄJÄ

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Minja's Beauty

Varpusenkuja 6 A 2

01450 Vantaa

Y-tunnus: 3284017-8

Rekisterin teknisen toteutuksen toimittaja:

Vello Solutions Oy

vello.fi

Asiakaspalvelu: +358 40 6522 441

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minja Mellin

minja@minjasbeauty.fi

REKISTERIN NIMI

Ajanvaraus- ja asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄYTÖN TARKOITUS

Asiakassuhde syntyy ja henkilötietojen kerääminen alkaa henkilön varatessa hoitoajan tai luovuttaessaan itsestään muin tavoin henkilötietojaan. Asiakkaan yhteystietoja tarvitaan hoidon ajanvarauksiin sekä ajanvarauksen kautta syntyvän sopimussuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja asiakasviestintään. Asiakkaan terveystietoja tarvitaan, jotta asiakkalle voidaan suunnitella ja varmistaa yksilöllinen, turvallinen ja laadukas hoito terveydentilan mahdolliset vaikutukset ja rajaukset huomioiden. Asiakasrekisterissä säilytetään lisäksi asiakkaan hoitokäyntien historia Minja's Beauty -hoitolassa, asiakkaan mahdollisesti antama palaute ja muiden yhteydenottojen sisältö, sekä asiakkaan suostumus tai esto vastaanottaa suoramarkkinointia Minja's Beautylta.

TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itsensä antamat tiedot

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja preferoitu kieli

Hoitojen kannalta oleelliset terveystiedot

Palautteet ja yhteydenotot kuten hoitoihin liittyvät toiveet ja rajaukset

Hoitohistoria Minja's Beauty -hoitolassa

Suostumukset suoramarkkinointiin Minja's Beautylta

REKISTERIN TEKNINEN TOTEUTUS

Minja's Beautyn ajanvaraus- ja asiakasrekisterijärjestelmänä on Vello Solutions Oy:n Vello (https://vello.fi). Vello on Valviran hyväksymä luokkaan B lukeutuva (https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmat) tietojärjestelmä. Vellon tietosuojalauseke (https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf) määrittelee tarkemmin, miten henkilötietoja kerätään ja pidetään tallessa.

HENKILÖN OMIEN TIETOJENSA TARKASTAMINEN JA TARKISTAMINEN

Jokaisella henkilöllä on oikeus selvittää onko hänestä olemassa tietoja rekisterissä. Mikäli näin on, henkilö voi pyytää omat tietonsa tarkistettavakseen. Jos Minja's Beauty ei pysty vastaamaan tällaiseen henkilötietopyyntöön heti, tiedot välitetään kohtuullisen ajan kuluessa. Henkilö voi itse päivittää osan henkilötiedoistaan Vello.fi-palvelun kautta. Muihin tietoihin henkilö voi pyytää Minja's Beautylta korjausta. Minja's Beauty tekee tällaiset korjaukset viipymättä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Minja's Beauty käyttää kotisivuillaan (www.minjasbeauty.fi) seuraavia evästeitä (cookies):

1. Kotisivujen palveluntarjoajan evästeet

2. Google Analytics -evästeet

Sivusto on toteutettu WebNode-palveluntarjoajan alustalla. Se tarjoaa tällä hetkellä (9.7.2022) sivustolla ensi kertaa vierailevalle selainkäyttäjälle mahdollisuuden valita kahden evästevaihtoehdon välillä. Näillä valinnoilla käyttäjä antaa suostumuksensa tallentaa omaan selaimeensa joko:

- pelkästään WebNode-sivuston teknisen toteutuksen kannalta välttämättömät evästeet (1), tai

- ne ja niiden lisäksi Google Analytics -evästeet (1 & 2)

Google Analytics on Googlen tarjoama palvelu, jonka avulla Minja's Beauty pystyy seuraamaan tarkemmin yksittäisiä sivustoille tehtyjä kutsuja. Minja's Beauty käyttää tätä tietoa kehittääkseen palvelutarjoomaansa sekä kotisivujaan, kuten selvittääkseen mahdollisten markkinointikampanjoiden vaikutuksia kävijämäärissä.